Aktualne seminaria i kursy

 • Data: Różne terminy
 • Prowadzący: Różni trenerzy
 • Miejsce: Warszawa lub Wrocław
 • Rodzaj szkolenia: Kurs zawodowy
 • Niższa cena: 2 900 zł
 • Wyższa cena: -
 • Liczba uczestników: maks. 8 osób na zjazd.
 • Wydarzenie na Facebooku: ZAWODOWY KURS INSTRUKTORSKI
 • Cena szkolenia obejmuje przerwy kawowe.
 • Od ceny szkolenia przysługuje zniżka 10% dla absolwentów kursu Podstawy pozytywnego szkolenia psów, wolontariuszy i pracowników fundacji i schronisk oraz uczniów i studentów <26.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia wg wzoru MEN.
 • Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia lub przesunięcia jego terminu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niższa niż wymagana.

KURS ZAWODOWY

„INSTRUKTOR SZKOLENIA PSÓW”

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu Instruktor szkolenia psów/treser psów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zawód Instruktora szkolenia psów polega na pracy z psami oraz ich przewodnikami w celu osiągnięcia wysokiego stopnia wzajemnego zrozumienia oraz wykształcenia u psa oczekiwanych umiejętności. Instruktorzy szkolenia psów znajdują zatrudnienie w szkołach dla psów, organizacjach zajmujących się pracą z psami, schroniskach czy firmach związanych z pet-biznesem.

Nasz kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wsparcia rozwoju psów i przyuczania ich do zachowań akceptowanych w społeczeństwie, przy użyciu metod zapewniających poszanowanie dobrostanu psa i budujących trwałą relację między psem a właścicielem.

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się rozumieć emocje i zachowania psów oraz kontrolować ich poziom stresu poprzez czytelną komunikację i wprowadzanie zmian w otoczeniu. Poznają i dogłębnie przećwiczą techniki pracy z grupą właścicieli z psami, by prowadzone przez nich zajęcia były angażujące i skuteczne. Praktyki własne pozwolą dodatkowo poszerzyć wiedzę na temat psów w społeczeństwie oraz nabrać wprawy i pewności siebie w pracy z psami o różnych temperamentach.

Wszystkie metody nauczane na kursie są pozytywne, czyli polegają na umiejętnym manipulowaniu nagrodami lub ich brakiem, a proponowane ćwiczenia mają na celu wielopłaszczyznowe wsparcie rozwoju psa, poprzez pracę nad umiejętnościami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi i fizycznymi zwierzęcia.

Część teoretyczna kursu oparta jest o najnowszą wiedzę naukową o zachowaniach, potrzebach i zdolnościach poznawczych psów.

Naszym największym atutem jest kadra instruktorska, składająca się z praktyków z co najmniej 15 letnim doświadczeniem, którzy, mimo, że odnieśli sukces na rynku szkoleniowym, nieustannie się rozwijają i dokształcają.

Program praktyczny

 • Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu posłuszeństwa psów metodami pozytywnymi.
 • Wielopłaszczyznowe wspieranie rozwoju psów w różnym wieku.
 • Tworzenie programów szkoleniowych dla różnych grup wiekowych klientów.
 • Tworzenie programów szkoleniowych dla grup o różnym stopniu zaawansowania.
 • Organizacja zajęć aktywizujących z psami (psie sporty, spacery integracyjne, wydarzenia).
 • Ocena temperamentu psa w celu dostosowania technik pracy oraz ewentualnego przekierowania na terapię behawioralną.
 • Techniki pracy z ludźmi (instruowanie, motywowanie). Praca z „trudnym” klientem.
 • Praktyki własne hospitacyjne (20 godz.)
 • Praktyki własne czynne (20 godz.)

Program teoretyczny

 • Historia i specyfika gatunku pies domowy,
 • Fizjologia i anatomia psa,
 • Komunikacja psów,
 • Potrzeby psów,
 • Stres i zachowania problemowe u psów,
 • Historia szkolenia psów,
 • Pozytywne metody pracy z psami,
 • Rozwój psychiczny i wychowanie psa,
 • Dobieranie psa do rodziny,
 • Budowanie trwałej relacji z klientem.

Moduły kursu

 1. Zjazdy praktyczne: 33 godz. dydakt. (Warszawa lub Wrocław, marzec – październik).
 2. Prezentacje on-line i samokształcenie: 44 godz. dydakt. (październik-grudzień).
 3. Praktyki własne: 40 godz. zeg.
 4. Egzamin on-line (po zaliczeniu wszystkich elementów kursu).

Organizacja kursu

 • Kurs skierowany jest do osób zaawansowanych, o udokumentowanej wiedzy i praktyce w zakresie szkolenia psów. Weryfikacja poziomu uczestników prowadzona jest przez koordynatora kursu i każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Do udziału w kursie instruktorskim upoważnia między innymi ukończenie kursu Podstawy pozytywnego szkolenia psów (link >>). Akceptujemy również absolwentów innych kursów pozytywnych oraz osoby pracujące z psami metodami pozytywnymi dłużej niż 2 lata.
 • Do potwierdzenia kwalifikacji wymagamy przesłania czytelnego zdjęcia dyplomu ukończenia kursu stopnia pierwszego.
 • Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Niezbędna jest rozmowa kwalifikacyjna z Koordynatorem.
 • Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem co najmniej średnim.
 • Kurs dotyczy pracy z psami wyłącznie metodami pozytywnymi. Stosowanie innych metod skutkuje wykluczeniem z kursu bez możliwości zwrotu wpłaty.
 • Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów pozytywnych o udokumentowanych kwalifikacjach i długoletniej praktyce w prowadzeniu zajęć grupowych z zakresu szkolenia psów.
 • Do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu wszystkich elementów kursu.
 • Informacje organizacyjne dotyczące części praktycznej rozsyłane są na 14 dni przed pierwszym dniem kursu.
 • Przed przystąpieniem do kursu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z lekturami obowiązkowymi (informacje o lekturach wysyłamy na miesiąc przed rozpoczęciem kursu).
 • Do uzyskania zaliczenia wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach praktycznych.
 • Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru MEN.

Płatności

 • Zaliczka 1200 zł przy rezerwacji miejsca.
 • Pozostała kwota 1700 zł na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zjazdu praktycznego.

Organizacja zjazdów praktycznych

 • Kurs obejmuje 2 zjazdy praktyczne: pierwszy 3 dniowy i drugi 2 dniowy.
 • Zjazdy praktyczne są realizowane w Warszawie i Wrocławiu w okresie od marca do października, w różnych formułach czasowych, z zachowaniem maksymalnie 5 godzinnego dnia pracy.
 • Zjazdy praktyczne odbywają się najczęściej na dworze.
 • Liczebność grup na zjazdach praktycznych: 3-8 osób.
 • Maksymalna liczba psów na grupie: 6.
 • Zajęcia praktyczne przeplatane są wykładami.
 • Uczestnicy przyjeżdżają ze swoimi psami. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość udziału bez psa.
 • Psy biorące udział w kursie muszą czuć się dobrze w obecności ludzi i innych psów.
 • W czasie przerw/ wykładów psy odpoczywają.

Terminy zjazdów praktycznych w 2021:

Warszawa (trenerka Joanna Hajdyła-Jarosz):

 • Kurs ISP WA 1: 18 -20 czerwca i 10-11 lipca, godz. 9:00-14:00 (zostało 6 miejsc)
 • Kurs ISP WA 2: 6-8 sierpnia i 28-29 sierpnia, godz. 9:00-14:00 (zostały 2 miejsca)
 • Kurs ISP WA 324-26 września i 16-17 października, godz. 9:00-14:00 (zostały 4 miejsca)

Wrocław-Sadowice (trenerka Joanna Ciarkowska):

 • Kurs ISP WR 1: 21-23 maja i 5-6 czerwca, godz. 9:00-14:00 (zostało 6 miejsc)
 • Kurs ISP WR 2: 2-4 lipca i 17-18 lipca, godz. 9:00-14:00 (zostało 6 miejsc)
 • Kurs ISP WR 3: 3-5 września i 18-19 września, godz. 9:00-14:00 (brak miejsc)

Informacji udziela koordynatorka kursu instruktorskiego Anna Żakowska-Małek, tel. 600 282 886‬ lub email jagodowypies@gmail.com. 

(Data aktualizacji: 13.02.2021)


Joanna Ciarkowska (Dogfield, Wrocław)

Instruktor szkolenia psów, behawiorysta zwierzęcy, dogoterapeuta

Absolwentka kursu instruktorskiego i behawiorystycznego w D.O.G.S. Australia. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych i studia podyplomowe z zakresu szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących. Stale podnosi swoje kwalifikacje i doskonali warsztat pracy uczestnicząc w licznych seminariach, sympozjach, konferencjach i warsztatach poświęconych najnowszej wiedzy z zakresu kynologii. Od 2006 r. prowadzi we Wrocławiu firmę szkoleniową Dogfield, w ramach której realizuje kursy z zakresu szkolenia psów, terapię behawioralną zwierząt domowych oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z udziałem psów dla dzieci.

W swojej pracy z klientem kładzie nacisk na wielopłaszczyznowe dostrojenie obu stron wierząc, że współpraca pies-człowiek możliwa jest tylko wtedy, gdy oprze się ją na wzajemnym zaufaniu, uważności, akceptacji i zrozumieniu psiej komunikacji.

Na co dzień mieszka z dwoma border collie: Vedusem i Jasmin, suczką Karri rasy jack russell terrier (psy wspomagają edukację i terapię dzieci), oraz kotką dachowcem – Kredką.

Na kursie instruktorskim prowadzi zajęcia praktyczne we Wrocławiu.


Joanna Hajdyła-Jarosz (Psia Edukacja, Warszawa)

Instruktor szkolenia psów, dyplomowany zoopsycholog/ behawiorysta

fot. Katarzyna Sitkiewicz

Związana z pracą z psami od 1999 roku. Uczestniczka ponad 50 seminariów i warsztatów podwyższających kwalifikacje zawodowe. Sędzia Rally-O i egzaminatorka psów terapeutycznych. Propagatorka pozytywnego szkolenia psów oraz holistycznej pracy z psami i ich opiekunami. Od 2007 roku prowadzi w Warszawie szkołę dla psów Psia Edukacja.

Prywatnie, właścicielka stadka psów rasy Welsh Corgi Cardigan.

Na kursie instruktorskim prowadzi zajęcia praktyczne w Warszawie.


Magda Urban-Gray (Psia Wachta, Poznań)

Instruktor szkolenia psów, behawiorysta

Magda od 20 lat szkoli psy metodami pozytywnymi. Ukończyła dwa kursy instruktorskie i uczestniczyła w wielu dodatkowych kursach i seminariach dotyczących psów. Jest uczennicą słynnej Turid Rugaas, trenerki, która wprowadziła pojęcie sygnałów uspokajających i stresu do szkolenia psów. Od 2016 roku Magda studiuje terapię zwierząt towarzyszących na Uniwersytecie Edynburskim.

Na kursie instruktorskim odpowiada za część teoretyczną i egzamin.


Anna Żakowska-Małek (Jagodowy Pies, Gliwice)

Instruktor szkolenia psów, dogoterapeuta, behawiorysta zwierzęcy

Ania jest instruktorem szkolenia psów, instruktorem Rally-O oraz behawiorystką. Prowadzi również zajęcia terapeutyczne i edukacyjne propagujące budowanie bezpiecznej i pozytywnej relacji między dziećmi, a psami.

W pracy z ludźmi i zwierzętami, stawia przede wszystkim na dobrą komunikację i wzajemne zrozumienie. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach i seminariach.

Prywatnie, opiekunka Luny – suczki alaskan malamute.

Ania, oprócz prowadzenia zajęć, pełni również funkcję koordynatora kursu i odpowiada za rekrutację i przepływ informacji pomiędzy instruktorami a uczestnikami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Dane uczestnika:
  Imię i nazwisko*
  Miasto*
  Adres email*
  Telefon*

  Wybieram miasto i kurs:

  Zgłaszam udział z psem

  Chcę skorzystać ze zniżki jako:


  Dane do faktury (opcjonalnie):
  Nazwa firmy
  Adres
  Kod i miasto
  NIP