Cele Fundacji

CELAMI FUNDACJI PSIA WACHTA JEST:

 1. promowanie humanitarnych metod wychowania i szkolenia psów,
 2. promowanie humanitarnych metod pracy psychologicznej z psami,
 3. zapobieganie przypadkom agresji psów,
 4. poprawianie relacji między właścicielami psów a resztą społeczeństwa,
 5. zmniejszanie stopnia zjawiska bezdomności psów,
 6. promowanie wiedzy na temat dobrostanu psów,
 7. przeciwdziałanie niehumanitarnemu traktowaniu psów.

FUNDACJA PSIA WACHTA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 1. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, sympozjów i konferencji,
 2. szkolenie psów,
 3. wydawanie książek, artykułów i periodyków w wersji tradycyjnej i elektronicznej,
 4. prowadzenie tematycznych serwisów internetowych,
 5. wydawanie opinii w problemowych kwestiach społecznych związanych z psami,
 6. gromadzenie zbiorów książkowych i filmowych związanych z celami Fundacji oraz ich udostępnianie osobom zainteresowanym,
 7. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,
 8. udział w badaniach naukowych dotyczących psów,
 9. zbieranie środków finansowych i rzeczowych do realizacji celów Fundacji,
 10. pozyskiwanie sponsorów,
 11. sprzedaż powierzchni reklamowej,
 12. zbiórki publiczne,
 13. prowadzenie działań promocyjnych,
 14. prowadzenie działań w zakresie hodowli, adopcji, skupu, transportu oraz sprzedaży psów,
 15. kształcenie ustawiczne dorosłych,
 16. tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.