Komu przysługują zniżki

ZNIŻKI NA WEBINARY

Od cen wydarzeń online organizowanych przez C.E.K. Psia Wachta przysługują zniżki w następujących przypadkach:

ZNIŻKI NA WYDARZENIA NA ŻYWO

Od cen seminariów, warsztatów i kursów organizowanych przez C.E.K. Psia Wachta przysługują zniżki w następujących przypadkach:

  • 10% dla członkow klubów i organizacji kynologicznych non-profit (np. ZKwP, kluby ras, fundacje i stowarzyszenia adopcyjne, dogoterapeutyczne, szkoleniowe, i inne), wolontariuszy i pracowników fundacji i schronisk oraz uczniów i studentów <26.
  • 20% dla absolwentów kursu instruktorskiego Centrum Edukacji Kynologicznej Psia Wachta

Zniżki się nie sumują.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze zniżki powinny skontaktować się w tej sprawie pisząc na adres biuro@psiawachta.pl. Zgłaszając się na seminarium każdorazowo należy potwierdzić swoje prawo do skorzystania ze zniżki. Informacje podawane przez osoby chcące skorzystać ze zniżki będą weryfikowane.