Psiopozytywni2021

Grupa na Facebooku Psiopozytywni2021 to miejsce, gdzie publikujemy krótkie, trwające od 60 do 90 minut prezentacje znanych prelegentów. Prezentacje są starannie tłumaczone na j. polski – zarówno slajdy jak i mowa, oraz udostępniane na okres 1 miesiąca.