Aktualne seminaria i kursy

 • Data: 20-21 stycznia 2018
 • Prowadzący: Prof. Adam Miklosi (Family Dog Project, Węgry)
 • Miejsce: Warszawa
 • Rodzaj szkolenia: Seminarium teoretyczne
 • Niższa cena: 400 zł/ jeden dzień, 600 zł/ dwa dni (do 10 grudnia)
 • Wyższa cena: 600 zł/ jeden dzień, 800 zł/ dwa dni (od 10 grudnia)
 • Liczba uczestników: 200
 • Wydarzenie na Facebooku: Seminarium z Ádámem Miklósim
 • Szkolenie będzie tłumaczone z j. angielskiego na polski konsekutywnie, jeśli liczba uczestników danego dnia będzie mniejsza niż 100 osób. Gdy liczba uczestników przekroczy 100 osób zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
 • Cena szkolenia obejmuje przerwy kawowe i obiady
 • Od ceny szkolenia przysługują zniżki 10 i 15% (sprawdź, czy Tobie też!)
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplomy uczestnictwa
 • Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia lub przesunięcia jego terminu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niższa niż wymagana.

OSOBOWOŚĆ, GENETYKA I EMOCJE U PSÓW

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najsłynniejszych na świecie naukowców zajmujących się psami, profesorem Ádámem Miklósim z Węgier. Przedstawi on aktualną wiedzę naukową na temat psów, która pomoże nam lepiej rozumieć psy i lepiej się z nimi komunikować.  Uczestnicy będą również mieli możliwość obejrzenia oryginalnych nagrań video z eksperymentów.

SOBOTA: OSOBOWOŚĆ I GENETYKA PSÓW

Czy kupując szczeniaka kupujemy kota w worku? Jak wybrać psa odpowiedniego do naszych celów? Jak ze szczeniaka rozwija się dojrzały pies?

Każdy właściciel uważa, że jego pies ma osobowość, jednak ten termin ma swoją naukową definicję. Osobowość oznacza stabilność zachowań, niezależnie od kontekstu. W psychologii ludzkiej występują też inne definicje, lecz powyższa jest szczególnie przydatna, ponieważ pozwala nam porównywać ludzi i zwierzęta.

Jest wiele sposobów, by dowiedzieć się, jaką osobowość ma dany pies. Można o to spytać samego właściciela, obserwować spontaniczne zachowania psa lub przeprowadzić specjalistyczne testy. Żadna z tych metod nie jest jednak idealna.

W trakcie seminarium zostaną porównane różne „testy osobowości” dla psów. Uczestnicy dowiedzą się, jak niektóre cechy psów łączą się z czynnikami genetycznymi. Będą też mieć możliwość zapoznania się z niektórymi kwestionariuszami używanymi w badaniach naukowych, a nawet wypełnienia ich, i tym samym dołożenia swojej cegiełki do poszerzania naszej wiedzy o psach.

Wiemy, że rozwój psa jest zdeterminowany zmianami w aktywacji genów. Aby uzyskać „idealnego psa” właściciele muszą rozumieć jak u tego gatunku przebiega ten proces, ponieważ dzięki temu będą mogli stworzyć młodemu psu optymalne środowisko fizyczne i społeczne.

Program – sobota

 • Naukowa definicja osobowości i jej konsekwencje w odniesieniu do psów.
 • Metody oceny osobowości psów, ich wady i zalety.
 • Co wiemy o pochodzeniu psów i ich relacjach z ludźmi pierwotnymi?
 • Wpływ aktywacji genów oraz otoczenia na rozwój psa i jego osobowość i wygląd.
 • Różnice i podobieństwa między rasami. Problemy dzisiejszej hodowli psów.
 • Celowe mieszanie ras psów – moda czy dobry pomysł?
 • Aktywacja genów – jak zapewnić psu optymalne warunki do rozwoju psychicznego i fizycznego.

NIEDZIELA: EMOCJE U PSÓW

Każdy właściciel zgodzi się, że psy potrafią odczuwać emocje, jednak naukowcy nie są co do tego przekonani. W ostatnich latach etolodzy zaczęli interesować się badaniem emocji u zwierząt i psy stały się częstym obiektem tych eksperymentów, z uwagi na ich bliską relację z ludźmi. Omówione zostaną kwestie rozpoznawania emocji podstawowych i złożonych u psów.

Lęk separacyjny jest częstym problemem emocjonalnym i behawioralnym u psów, objawiającym się specyficznymi zachowaniami prezentowanymi pod nieobecność właściciela. Okazało się, że psy i właściciele tworzą bardzo szczególną relację przywiązania, która jest analogiczna do więzi łączącej matkę i dziecko.

Podejście etologiczne może pomóc zrozumieć dlaczego i w jaki sposób problemy związane z separacją pojawiają się u psów. Nowe badania pokazują, że prosty test behawioralny pomaga w diagnozowaniu lęku separacyjnego, i że zachowanie właścicieli może również wpłynąć na pojawienie się tego zaburzenia behawioralnego.

Program – niedziela

 • Definicje emocji: od psychologii do etologii.
 • Badanie cmocji u psów w oparciu o kwestionariusze i obserwacje.
 • Czy psy są w stanie rozpoznawać ludzkie emocje?
 • Emocje podstawowe i złożone u psów.
 • Od przywiązania do separacji – podejście etologiczne.
 • Diagnozowanie lęku separacyjnego za pomocą testów behawioralnych.
 • Wpływ zachowania właściciela na pojawienie się lęku separacyjnego.

Prof. Ádám Miklósi

Ádám Miklósi jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Etologii na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jest również współzałożycielem i kierownikiem zespołu badawczego Family Dog Project (http://familydogproject.elte.hu), który jako pierwszy na świecie zaczął badać zdolności poznawcze psów oraz ich interakcje z ludźmi z etologicznego punktu widzenia. Prof. Miklósi i jego współpracownicy wykazali, że psy tworzą szczególną więź ze swoimi właścicielami, potrafią komunikować się z nami używając szeregu subtelnych sygnałów optycznych i dźwiękowych oraz, że są również zdolne do uczenia się przez obserwację i wykorzystywania zdobytych informacji do własnych celów.

Prof. Miklósi jest jednym z najsłynniejszych specjalistów od psiego umysłu i zachowań oraz szczyci się największym dorobkiem naukowym w tej dziedzinie. Jego badania na psach obejmują lateralizację zachowań, uczenie się i komunikację oraz genetyczne uwarunkowania zachowań. W ostatnich latach prof. Miklósi skoncentrował swoje zainteresowania na automatyzacji mierzenia zachowań psów. Aktualnie jego zespół wykorzystuje takie nieinwazyjne sposoby badania cech neurologicznych i genetycznych psów, jak funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego czy elektroencefalografię. Od 2008 roku prof. Miklósi jest zaangażowany w badania nad interakcjami pomiędzy ludźmi a robotami. Szybko doprowadziło to do eksperymentów z udziałem robotów i psów, co dostarczyło naukowcom kolejnych danych pomagających zrozumieć psie umysły.

Zespół prof. Miklósiego przez ostatnich 20 lat opublikował ponad 150 wyników badań i zorganizował szereg konferencji, w tym pierwsze Canine Science Forum w 2008 roku, kontynuowane co dwa lata, gdzie uczeni z całego świata dzielą się wynikami swoich odkryć dotyczących psów.

W 2014 roku wydawnictwo Oxford University Press opublikowało drugie wydanie podręcznika akademickiego autorstwa prof. Miklósiego, pod tytułem: Dog Behavior, Evolution and Cognition, który podsumowuje aktualną wiedzę naukową o psach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dane uczestnika:
Imię i nazwisko*
Miasto*
Adres email*
Telefon*
Wybieram seminarium:
Chcę skorzystać ze zniżki jako:


Dane do faktury (opcjonalnie):
Nazwa firmy
Adres
Kod i miasto
NIP

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu seminariów.